ល.រ ចំណងជើង តាមក្រសួង/ស្ថាប័ន ទាញយក
1ច្បាប់ស្តីពីអាជ្ញាបណ្ណបញ្ជាសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈតាមក្រសួង ស្ថាប័ន
2ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា២៦ មាត្រា២៧ថ្មី មាត្រា២៨ មាត្រា៣១ និងមាត្រា៣២ នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
3អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់ដំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលអនុក្រឹត្យ
4ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការជំរុញ និងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាមតាមក្រសួង ស្ថាប័ន
5ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌
6ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣៤ថ្មី មាត្រា៤២ មាត្រា៤៩ មាត្រា៥៣ និងមាត្រា១១៨ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
7ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណៈរដ្ឋឥណ្ឌាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
8ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៨ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
9ច្បាប់ ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៦ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
10ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ ១. កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសឹង្ហបុរី ស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា និងការបង្ការការកិបកេងបន្លំពន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ២. កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា និងការបង្ការការកិបកេងបន្លំពន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ៣. កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះចៅស៊ុលតង់ និងយ៉ាងឌីពើរតួន នៃប្រទេសព្រុយណេដារូសាឡឹម ស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា និងការបង្ការការកិបកេងបន្លំពន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ៤. កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា និងការបង្ការការកិបកេងបន្លំពន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
11ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើធម្មនុញ្ញនៃមជ្ឈមណ្ឌលត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយអាស៊ីទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
12ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តការយល់ព្រមលើពិធីសារធ្វើ វិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ និងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនទៀតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង ក្របខ័ណ្ឌនេះរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) និងសធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
13ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការទទួលស្គាល់សុពលភាពនៃប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មអឺរ៉ុបរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងអង្គភាពប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មអឺរ៉ុបក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម
14ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣៧ មាត្រា៣៨ មាត្រា១០៩ និងមាត្រា១៣៦ នៃច្បាប់ស្តីពីប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្មដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១០៣/០០៥ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម
15ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៦ មាត្រា៤១ មាត្រា៤២ មាត្រា៤៣ និងមាត្រា៩៥ នៃច្បាប់ស្តីពីជលផលដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រម លេខនស/រកម/០៥០៦/០១១ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
16ច្បាប់​ស្តីពីឧបាស្រ័យពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
17ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌរដ្ឋសភា
18ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់រដ្ឋសភា
19ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភា
20ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភា
21ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន អេនើជីII ឯ.កបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
22ច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុន អេឡិច ខបភើរេសិនបណ្តុំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
23ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយរដ្ឋសភា
24ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មស្តីពីគណបក្សនយោបាយរដ្ឋសភា
25ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភា
26ច្បាប់ស្តីពីឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន និងប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
27ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៤ និងមាត្រា៥៧ នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាំធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
28ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
29ច្បាប់ស្តីពីគ្រិះស្ថាន និងហិរញ្ញវត្ថុធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
30ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
31ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
32ច្បាប់ស្តីស្តង់ដាកម្ពុជាក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
33ច្បាប់ស្តីពីអគ្គីសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាំក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
34ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៩នៃច្បាប់ស្តីអគ្គីសនីកម្ពុជានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
35ច្បាប់ស្តីពីការអនុម៍័តយល់ព្រមលើការទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជណាចក្រមម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ីហាយដ្រូ​ ខបផររ៉េស្សិន លីមីតធីតក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
36ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀង(AICO)ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
37ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង​អន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីពាណិជ្ជកម្មថាមពលអគ្គីសនី​តំបន់នៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
38ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពលក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
39ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្មក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
40ច្បាប់ស្តីការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
41ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម
42ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីស្តង់ដារគោលជាតិសីតុណ្ហភាពក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម
43ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់ស្តង់ដារគោលជាតិលីត្រក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម
44ច្បាប់ស្តីពី ការអប់រំក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
45ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
46ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
47ច្បាប់ស្តីពី​ ការរំលូតកូនក្រសួងសុខាភិបាល
48ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឱសថក្រសួងសុខាភិបាល
49ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពីការត្រួតពិនិត្យថ្នាំជក់ក្រសួងសុខាភិបាល
50ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាល
51ច្បាប់ស្តីពី ការបង្ការ និងការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍ ជំងឺអេដស៍ក្រសួងសុខាភិបាល
52ច្បាប់ស្តីពីអាកាសចរស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល
53ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ខានអាកាសចរស៊ីវិលរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល
54ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារអនុវត្តកញ្ចប់កិច្ចសន្យាទី៧ និងទី៨ នៃសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌ័អាស៊ាន ស្តីពីសេវាកម្មរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល
55ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ ១-កិច្ចព្រមព្រៀងដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស រវាងរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន, ២-ពិធីសារទី១ ស្តីពីមិនកំណត់សិទ្ធិហោះហើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណុចណាមួយនៅក្នុងទឹកដីបណ្តាភាគីចុះកិចរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល
56ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីមេធាវី
57ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
58ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
59ច្បាប់ស្តីពីការកែតម្រូវនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៤ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
60ច្បាប់ស្តីពីការកែតម្រូវនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៥ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
61ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង​រដ្ឋាភិបាលនៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ីដើម្បីជំរុញ​និងការពារការវិនិយោគ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
62ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងឱសថក្រសួងសុខាភិបាល
63ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសំរាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៥ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
64ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
65ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសំរាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៦ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
66អនុក្រឹត្យលេខ០៤​ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
67ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៤ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
68ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៥ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
69ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៦ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
70ច្បាប់ស្តីពីការកែតម្រូវនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៩ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
71ច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
72ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៥ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
73ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជនក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និងជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រក្រសួងសុខាភិបាល
74អនុក្រឹត្យស្ពីពីការលើទឹកចិត្តពន្ធដារក្នងវិស័យមូលបត្រក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
75ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការបរិច្ចាគ ការផ្សាំកោសិកា ជាលិកា និងសរីរាង្គមនុស្សក្រសួងសុខាភិបាល
76ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៦ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
77ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាល
78ច្បាប់ស្តីពីការទូរទាត់ថវិការទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង់ឆ្នាំ២០១៤ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
79ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
80ច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្មក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
81ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទូលំទូលាយអាស៊ានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
82ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារនិងអតីតយុទ្ធជនក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
83ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៧​ស្តីពីប្រព័ន្ធឆ្លងកាត់គយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន​ស្តីពីកិច្ចសម្រួលការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ទំនិញក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
84ច្បាប់ស្តីពី ការង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និង យុវនីតិសម្បទាក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
85ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន៣ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
86ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញា លេខ ១៥០ ស្តីពីរដ្ឋបាលការងារ នៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
87ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតអង្គភាពស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបូក៣ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
88ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារដើម្បីអនុវត្តកញ្ចប់ទី៦ការបេ្តជ្ញាបើកចំហសេវាហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
89ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៧ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
90ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញា លេខ ៨៧-៩៨-១០០-១០៥-១១១ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
91ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៥ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
92អំពីការចូលរួមរបស់កុមារនៅក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ និងអំពីការជួញដូរកុមារ ការធ្វើពេស្យាកម្មកុមារក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
93ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពីធីសារជម្រើសពីរ ដកស្រង់ពីអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធកុមារក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
94ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
95ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាក្រុងឡាអេស្តីពីការការពារកុមារ​ និងសហប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងស្មុំកូនអន្តរប្រទេសក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
96ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
97ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំទឹកដី នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
98ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
99ច្បាប់ភូមិបាលក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
100ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនពហុរូបភាពក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
101អនុក្រឹត្យលេខ១០ អនក្រ.បក ស្តីពីការកំណត់ទីតាំងសំរាប់បង្កើតតំបន់ឧស្សាហកម្មនាងកុក ខេត្តកោះកុងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
102ច្បាប់ស្តីពី ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
103ច្បាប់ស្តីពី ​ការអនុម័តយល់ព្រមលើឧបសម្ព័ន្ទទី៦ ទី៨ ទី១៤ និងពិធីសារទី៣ ​សម្រាប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញ ​និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
104ច្បាប់ស្តីពី​ ការអនុម័តយល់ព្រមលើឧបសម្ព័ន្ទទី៣ ទី៥ ទី១០ ​និងពិធីសារទី២ សម្រាប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង ​ស្តីពីការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញ ​និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
105ច្បាប់ស្តីពី សហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
106ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៤ របស់អាស៊ានស្តីពីតម្រូវការផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់យានយន្តក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
107ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
108ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៣ របស់អាស៊ានស្តីពីប្រភេទ និងបរិមាណយានយន្តផ្លូវគោកក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
109ច្បាប់ស្តីពី ការធ្វើវិសោនកម្មមាត្រា៥១ នៃច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
110ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី១របស់អាស៊ាន ស្តីពីការកំណត់ផ្លូវនិងមធ្យោបាយបំពាក់លើផ្លូវដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
111ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី ៩ ស្តីពីទំនិញគ្រោះថ្នាក់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
112ច្បាប់ស្តីរបបសារព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មាន
113ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មាន
114ច្បាប់ស្តីពី ​ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង ​និងក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ​ឡាវ ថៃឡង់ដ៍ និងវៀតណាមស្តីពីការសម្រួលនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញ ​និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
115ច្បាប់ស្តីពីសភាពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
116ច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
117ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
118ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
119ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
120ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា២ និងមាត្រា១៥ នៃច្បាប់ស្តីពីសភាពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
121ច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
122ច្បាប់ស្តីពី ​ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាអ៊ុយនីឌ្រ័រស្តីពីសម្បត្តិវប្បធម៌ ​ដែលត្រូវគេលួច ​ឬត្រូវគេធ្វើនីហរណកម្មខុសច្បាប់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
123ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញា ស្តីពីការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
124ច្បាប់ស្តីពី ​ការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគី ​នៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាតិ ​ស្តីពីកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ក្រោមទឹកក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
125ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពីសហប្រតិបត្តិការ​វប្បធម៌រវាង​រដ្ឋាភិបាល​នៃរដ្ឋជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងរដ្ឋាភិបាលនៃសហព័ន្ធរុស្សីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
126ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
127ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាព សុវត្ថិភាពលើផលិតផលទំនិញ និងសេវាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
128ច្បាប់ស្តីពី ការបង្ក្រាបអំពើពង្រត់និងលក់ដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្សក្រសួងយុត្តិធម៌
129ច្បាប់ស្តីពីម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
130ច្បាប់ស្តីពី​ ការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌ក្រសួងមហាផ្ទៃ
131ច្បាប់ស្តីពី រយៈពេលនៃការឃុំខ្លួនជាបណ្តោះអាសន្នក្រសួងយុត្តិធម៌
132ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
133ច្បាប់ស្តីពី ស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបទឧក្រិដ្ឋក្រសួងយុត្តិធម៌
134ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារនៃការចូលរួមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
135ច្បាប់ស្តីពី វិសោនកម្មមាត្រា៣៦ មាត្រា៣៨ មាត្រា៩០ និងមាត្រា៩១ នៃច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌
136ច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
137ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើក​ិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ​និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក​ ​ស្តីពីការមិនប្រគល់ខ្លួនជូនតុលាការ​ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិក្រសួងយុត្តិធម៌
138ច្បាប់ស្តីពី ​វិសោធនកម្មមាត្រា៦៣​ នៃបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីប្រព័ន្ធតុលាការច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ ​និងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់អនុវត្តនៅ​ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យអន្តរកាលក្រសួងយុត្តិធម៌
139ច្បាប់ស្តីពី ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីក្រសួងយុត្តិធម៌
140ច្បាប់ស្តីពី ការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មក្រសួងយុត្តិធម៌
141ច្បាប់ស្តីពី ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌
142ច្បាប់ស្តីពី ក្រមរដ្ឋប្បវេណីក្រសួងយុត្តិធម៌
143ច្បាប់ស្តីពី ការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទក្រសួងយុត្តិធម៌
144ច្បាប់ស្តីពី នីតិវិធីនៃការពិន័យស៊ីវិលក្រសួងយុត្តិធម៌
145ច្បាប់ស្តីពីមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
146ច្បាប់ស្តីពីប្រតិបត្តិការដែលមានកិច្ចធានាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
147ច្បាប់ស្តីពីក្ស័យធនក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
148ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
149ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំព្រះបរមងារ និងព្រះរាជបុព្វសិទ្ធិថ្វាយដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រ និងព្រះរាជមហេសីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
150ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
151ច្បាប់ស្តីពីវិស័យប្រៃសណីយ៍ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
152ច្បាបស្តីពីការបង្កើតក្រសួងផែនការក្រសួងផែនការ
153ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច៥ឆ្នាំ លើកទី១ ១៩៩៦-២០០០ក្រសួងផែនការ
154ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើលក្ខន្តិកៈនៃសហគមន៍ទូរគមនាគមន៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
155ច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
156ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច៥ឆ្នាំលើកទី២ ២០០១-២០០៥ក្រសួងផែនការ
157ច្បាប់ស្តីពីស្ថិតិក្រសួងផែនការ
158ច្បាបស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ២០០៦-២០១០ក្រសួងផែនការ
159ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងធម្មការ និងសាសនាក្រសួងធម្មការ និងសាសនា
160ច្បាប់ស្តីពីស្ថិតិក្រសួងផែនការ
161ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
162ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងបរិស្ថាន
163ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
164ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពីតំបន់ដីសើមមានសារៈសំខាន់ជាអន្តរជាតិ ជាពិសេសជាទីជម្រកសត្វស្លាបទឹកក្រសួងបរិស្ថាន
165ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌនៃសហប្រជាជាតិ ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរធាតុអាកាសក្រសួងបរិស្ថាន
166ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាស្តុកខូម ស្តីពីសារធាតុបំពុលសរីរាង្គមិនងាយបំបំបែកធាតុក្រសួងបរិស្ថាន
167អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
168ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាបាសែល ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យចលនាដឹកជញ្ញូន និងការបោះបង់ចោលសំណល់គ្រោះថ្នាក់ឆ្លងដែនក្រសួងបរិស្ថាន
169ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញា ស្តីពីជីវចម្រុះក្រសួងបរិស្ថាន
170ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាន ស្តីពីការបំពុលដោយផ្សែងអ័ព្ពឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្រសួងបរិស្ថាន
171ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមលើវិសោធនកម្មចំនួនបួននៃពីធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ស្តីពីសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនក្រសួងបរិស្ថាន
172ច្បាបស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងកិច្ចការនារី
173ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមលើពិធីសារក្យូតូនៃអនុសញ្ញាក្របខណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រសួងបរិស្ថាន
174ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមលើពិធីសារកាតាហ្សេណាស្តីពីជីវសុវត្ថិភាពក្រសួងបរិស្ថាន
175ច្បាបស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារី និងអតីតយុទ្ធជនក្រសួងកិច្ចការនារី
176ច្បាបស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងកិច្ចការនារី
177ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពីកិច្ចការពារស្រទាប់អូហ្សូនក្រសួងបរិស្ថាន
178ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមលើពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ស្តីពីសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនក្រសួងបរិស្ថាន
179ច្បាបស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះក្រសួងកិច្ចការនារី
180ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងពិធីសារឆ្នាំ១៩៧២ ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មអនុសញ្ញាទោលស្តីពីគ្រឿងញៀនឆ្នាំ១៩៦១ក្រសួងបរិស្ថាន
181ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូល​ជាភាគី​នៃពិធីសារ​ស្តីពីការទប់​ស្កាត់ បង្រ្កាប និងដាក់​ទណ្ឌកម្ម​​ ការជួញដូរមនុស្ស​ ជាពិសេស​ស្រ្តី និងកុមារ ដែលបំពេញបន្ថែម​លើ​អនុសញ្ញា​របស់អង្គការ​សហប្រជា​ជាតិ​​ស្តីពីការប្រឆាំង​បទឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ឆ្លងដែក្រសួងកិច្ចការនារី
182ច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិក្រសួងបរិស្ថាន
183ច្បាប់ស្តីពីជីវសុវត្ថិភាពក្រសួងបរិស្ថាន
184ច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
185ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
186ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើពីធី​សារ​ណាហ្គូយ៉ា​ស្តីពីសិទ្ធិ​ទទួលផល​​ពីធនធាន​សេនេទិក​និងការបែងចែកផលប្រយោជន៍​ពីការប្រើប្រាស់ធនធាន​សេនេទិក​​ដោយស្មើភាព​ និងសមធម៌​នៃអនុសញ្ញា​សហប្រជាជាតិ​ស្តីពីជីវៈចម្រុះ​​ក្រសួងបរិស្ថាន
187ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
188ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រសួងបរិស្ថាន
189ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និងឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមករវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
190ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
191ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
192ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ​រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
193ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងទេសចរណ៍ក្រសួងទេសចរណ៍
194ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពីការហាមការប្រើប្រាស់ ការរក្សាទុក ការផលិត និងការផ្ទេរគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្ស និងការបំផ្លាញគ្រាប់មីនក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
195ច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ក្រសួងទេសចរណ៍
196ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញារវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងព្រះរាជាណាចក្រថៃស្តីពីបត្យាប័នក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
197ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី២ ធ្វើវិសោធនកម្មលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព​ និងសហប្រតិ​បត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
198ច្បាប់ស្តីពីរបបសោធននិវត្តន៍ និងសោធនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារចំពោះយោធិននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទក្រសួងការពារជាតិ
199ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង ពិធីសារ និងអនុស្សរណៈនៃអាស៊ានក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
200ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការហាមឃាត់ជាទូទៅនៃការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
201ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារលើការធ្វើវិសោធនកម្ម​ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីគំរោងអនុគ្រោះពន្ធគយរួម​សម្រាប់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
202ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញារវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវស្តីពីបត្យាប័នក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
203ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងការពារជាតិក្រសួងការពារជាតិ
204ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពីទំនាក់ទំនងកុងស៊ុលក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
205ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈទូទៅចំពោះយោធិននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទក្រសួងការពារជាតិ
206ច្បាប់ស្តីពីការហាមប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនគ្រប់ប្រភេទប្រឆាំងនឹងមនុស្សក្រសួងការពារជាតិ
207ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាសមាជិកនៃពិធីសារស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើរខុសច្បាប់ល​ទៅនឹងសុវត្ថិភាពនៃទីតាំងអចិន្រ្តៃយ៍ដែលស្ថិតនៅតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រក្រសួងការពារជាតិ
208ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពីអាវុធគីមីក្រសួងការពារជាតិ
209ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៃ​អនុសញ្ញាស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើរខុសច្បាប់ទៅនឹងសុវត្ថិភាពនៃ​ការធ្វើនាវាចរណ៍តាមដែនសមុទ្រក្រសួងការពារជាតិ
210ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិក​នៃអនុសញ្ញាស្តីពីការកំណត់សម្គាល់នៃគ្រឿងផ្ទុះផ្លាស៊្ទិក សម្រាប់ជាកម្មវត្ថុនៃការស្រាវជ្រាវក្រសួងការពារជាតិ
211ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាស្តីពីការការពាររូបកាយពីសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរក្រសួងការពារជាតិ
212ច្បាប់ស្តីពីវិសោធននកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីរបបសោធននិវត្តន៍ និងសោធនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារចំពោះយោធិននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទក្រសួងការពារជាតិ
213ច្បាប់ស្តីពីកាតព្វកិច្ចយោធាក្រសួងការពារជាតិ
214ច្បាប់ស្តីពីការងារក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
215ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
216ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខាងការងារលេខ១៨២ ស្តីពីការហាមប្រាម និងសកម្មភាពបន្ទាន់សម្រាប់ការលុបបំបាត់ទម្រង់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
217ច្បាប់ស្តីពីការងារវិសោធនកម្មមាត្រា១៣៩ និងមាត្រា១៤៤​នៃ​ច្បាប់ការងារ ច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតក្រោមបទប្បញ្ញតិនៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
218អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
219ច្បាប់ស្តីពីសហជីពក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
220ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
221ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាកុងស៊ុល​រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
222ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
223ច្បាប់ស្តីពីការយល់ព្រម និងការអនុវត្តអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
224ច្បាប់ស្តីការអនុម័តយល់ព្រមលើលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមស្តីពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
225ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើធម្មនុញ្ញនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
226ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរដ្ឋាភិបាលកម្ពូជាទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
227ច្បាប់ស្តីបណ្ណសារទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
228ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជា​ និងប្រទេសវៀតណាមទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
229ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
230ច្បាប់ស្តីពីឯកពន្ធភាពទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
231ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
232ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និងហរិញ្ញប្បទានវេរកម្មទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
233ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារនៃការរៀបចំពិសេស​សម្រាប់ផលិតផលវេទយិតក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
234ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៨ ស្តីពីវិធានការអនាម័យ និងភូមគាមអនាម័យក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
235ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយទីស្ដីការគណះរដ្ឌមន្រ្តី
236ច្បាប់ស្តីពីជលផលក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
237ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងពូជដំណាំ និងសិទ្ធិអ្នកបង្កាត់ពូជដំណាំក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
238ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមតុលាការ
239ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតឲ្យមានអង្គជំនុំជម្រះវិសមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាតុលាការ
240ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រានៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតឲ្យមានអវកតតុលាការ
241ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំអង្គការតុលាការតុលាការ
242ច្បាប់ស្តីពី លក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការ
243ច្បាប់ស្តីពីសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
244ច្បាប់ស្តី​ពីការរៀបចំ និងការ​ប្រព្រឹត្តទៅនៃ​ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមតុលាការ
245ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាព្រឹទ្ធសភា
246ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភាព្រឹទ្ធសភា
247ច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ
248ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើធម្មនុញ្ញអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃ
249ច្បាប់ស្តីពី អន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃ
250ច្បាប់ស្តីពីច្បាប់បន្ថែមទៅលើច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ
251ច្បាប់ស្តីពី ការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងក្រសួងមហាផ្ទៃ
252ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
253ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៨ នៃច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ
254ច្បាប់ស្តីពី សញ្ជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃ
255ច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នាតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្រសួងមហាផ្ទៃ
256ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតគណនីពិសេសរបស់រតនាគារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃ
257ច្បាប់បន្ថែមទៅលើ ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្រសួងមហាផ្ទៃ
258រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារដ្ឋសភា
259ច្បាប់បន្ថែមលើកទី២ ទៅលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្រសួងមហាផ្ទៃ
260ច្បាប់បន្ថែមលើកទី៣ ទៅលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្រសួងមហាផ្ទៃ
261ច្បាប់ស្តីពី គណបក្សនយោបាយក្រសួងមហាផ្ទៃ
262ច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
263ច្បាប់ស្តីពីបង្កើតថវិការបស់រដ្ឋសភាឆ្នាំ១៩៩៤រដ្ឋសភា
264ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
265ច្បាប់ស្តីពីការដាក់ក្រុមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឲ្យនៅក្រៅច្បាប់រដ្ឋសភា
266ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក​ ខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃ
267ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្រសួងមហាផ្ទៃ
268ច្បាប់ស្តីពី ការកំណត់ចំនួនអាសនរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៣ក្រសួងមហាផ្ទៃ
269ច្បាប់ស្តីពីថវិការបស់រដ្ឋសភារដ្ឋសភា
270ច្បាប់ស្តីពីលក្ឋន្តិកៈមន្រ្តីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិរដ្ឋសភា
271ច្បាប់ស្តីពីការ​អនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញា​របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំង​នឹងការចរាចរគ្រឿងញៀន​ខុសច្បាប់និងសារធាតុដែល​ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រព័ន្ទ​សរសៃប្រសាទឆ្នាំ ១៩៨៨ក្រសួងមហាផ្ទៃ
272ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាទោលស្តីព​ីគ្រឿងញៀនឆ្នាំ ១៩៦១ក្រសួងមហាផ្ទៃ
273ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត​យល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញស្តីពីសារធាតុដែល​ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សរសៃប្រសាទឆ្នាំ ១៩៧១ក្រសួងមហាផ្ទៃ
274ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងអាវុធ គ្រឿងផ្ទុះ និងគ្រាប់រំសេវក្រសួងមហាផ្ទៃ
275ច្បាប់ស្តីពី វិសោនកម្មច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃ
276ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត​យល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជាចូលជាសមាជិក​នៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំង​នឹងការចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងក្រសួងមហាផ្ទៃ
277ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត​យល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាស្ត​ីពីការទប់ស្តាត់និង​ការដាក់ទោស​ទៅ​លើឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយប្រឆាំង​នឹងបុគ្គលដែល​ត្រូវការពារជាអន្តរជាតិ​រួមទាំងភ្នាក់ងារការទូតក្រសួងមហាផ្ទៃ
278ច្បាប់ស្តីពីលក្ឋន្តិកៈតំណាងរាស្រ្តរដ្ឋសភា
279ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាស្ត​ីពីការបង្ក្រាបការដាក់​គ្រាប់បែកផ្ទុះរបស់ភេរវករក្រសួងមហាផ្ទៃ
280ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័ត​យល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីព​ីការលុបបំបាត់ចោលនូវកា​រ​ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់អំពើភេរវកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃ
281ច្បាប់ស្តីពី ​ការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញា​អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រឆាំង​បទឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែលមាន​អង្គការចាត់តាំងក្រសួងមហាផ្ទៃ
282ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់​ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង​អំពើប្លន់នាវានិងអំពើប្លន់ប្រដាប់​អាវុធក្នុងដែនសមុទ្រអាស៊ីក្រសួងមហាផ្ទៃ
283ច្បាប់ស្តីពី វិសោនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
284ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មមាត្រា១៣ថ្មី​នៃច្បាប់ស្តីពី​វិសោធនកម្មច្បាប់​ស្តីពីការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្រសួងមហាផ្ទៃ
285ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃពិធីសារបន្ថែមនៃអនុសញ្ញាស្តីពីការប្រឆាំងការធ្វើ​ទារុណកម្ម អំពើឃោឃៅ អំពើអមនុស្សធម៌ អំពើធ្វើទុក្ខបុញម្នេញ ឬទណ្ឌកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃ
286ច្បាប់ស្តីពីលក្ឋន្តិកៈតំណាងរាស្រ្តរដ្ឋសភា
287ច្បាប់ស្តីពី ការកំណត់ចំនួនអាសនរដ្ឋសភានីតិកាលទី៤ក្រសួងមហាផ្ទៃ
288ច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ​ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ​ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃ
289ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការ និងការពន្លត់អគ្គិភ័យក្រសួងមហាផ្ទៃ
290បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភារដ្ឋសភា
291ច្បាប់ធម្មនុញ្ញ​ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៧៦​​និងមាត្រាទាំងឡាយ​ពីជំពូកទី​១៥ថ្មី​​ដល់ជំពូកទី​១៦​ថ្មី​​នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋសភា
292ច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃ
293ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាពិសេសរដ្ឋសភា
294ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៨ មាត្រា៤០ មាត្រា៤១ មាត្រា៤៧ មាត្រា៤៨ មាត្រា៧៥ មាត្រា៧៧ មាត្រា៨២ និងមាត្រា៩០ នៃច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្រសួងមហាផ្ទៃ
295អនុក្រឹត្យស្តីពីឯកសណ្ឋាន សញ្ញាសម្គាល់ និងសញ្ញាសក្កិរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃ