ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ប៊ិន ឈិន

ប្រធាន

ឯកឧត្តម ហេង វង្សប៊ុនឆាត

ទីប្រឹក្សា

ឯកឧត្តម សំ សុខផល

ទីប្រឹក្សា

ឯកឧត្តម ឆេង សារឿន

ទីប្រឹក្សា

ឯ.ឧ ឡាំ ជា

ទីប្រឹក្សា

ឯ.ឧ ស៊ុយ ម៉ុងលាង

ទីប្រឹក្សា

ឯកឧត្តម ឈិត បូរ៉ាវុធ

ទីប្រឹក្សា

ឯ.ឧ ជីវ សុងហាក់

ទីប្រឹក្សា

ឯ.ឧ នាវ ស៊ីថុង

ទីប្រឹក្សា

អង្គ វង្ស វឌ្ឍនា

អនុប្រធានទី១

ឯ.ឧ ប៊ុន ហុន

ទីប្រឹក្សា

ឯកឧត្តម គី តិច

អនុប្រធាន

ឯ.ឧ ទួន ស៊ីផាន់

អនុប្រធាន

ឯ.ឧ សុក ផេង

អនុប្រធាន

ឯ.ឧ អឹុម ស៊ីថុល​

អនុប្រធានប្រចាំការនិងជាអគ្គលេខាធិការ

ឯ.ឧ ស៊ា ម៉ៅ

អនុប្រធាន