ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំកា រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ឯកឧត្តម គី តិច

ទេសរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកបេសកម្មពិសេស អនុប្រធាន

ឯកឧត្តម ស៊ា ម៉ៅ

អនុប្រធាន និងជាអគ្គលេខាធិការ

ឯកឧត្តម អេង ទូច

អនុប្រធាន

ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា

អនុប្រធាន

ឯកឧត្តម អ៊ឹង សេរីវិសុទ្ធ

អនុប្រធាន

ឯកឧត្តម សុក ផេង

អនុប្រធាន

ឯកឧត្តម លីវ សុវណ្ណា

អនុប្រធាន

ឯកឧត្តម ហែម ក្រាញ់តូនី

អនុប្រធាន

ឯកឧត្តម អ៊ុំ ប៊ុនធឿន

សមាជិក

ឯកឧត្តម រុន ពណ្ណារិទ្ធ

សមាជិក

ឯកឧត្តម ពេជ អង្គ

សមាជិក

ឯកឧត្តម អ៊ុត ស៊ីណាត

សមាជិក

ឯកឧត្តម ឡាំង គីមសេង

សមាជិក

ឯកឧត្តម ស៊ឹម ប៉ុណ្ណឫទ្ធិ

សមាជិក

ឯកឧត្តម សេង រ៉ុន

សមាជិក