កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងចង្អៀត

នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ១១កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នៅសាលប្រជុំបន្ទប់ ៦-០៧A ជាន់ទី៦ (អាគារថ្មី) នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានបើកកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងចង្អៀត Continue reading “កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងចង្អៀត”

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៩និងលើកទិសដៅការងារ សម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់

នាថ្ងៃអង្គារ ៣កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នៅវិមានមិត្តភាព ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៩និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ២០២០ Continue reading “កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៩និងលើកទិសដៅការងារ សម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់”