កិច្ចប្រជុំគណៈប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់

នារសៀលថ្ងៃអង្គារ ៨រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី អគារមិត្តភាព បន្ទប់៣០៨B នៃក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ វេលាម៉ោង ៣.០០ នាទី មានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈប្រតិបត្តិ Continue reading “កិច្ចប្រជុំគណៈប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់”

កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់

នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ៤រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី អាគារមិត្តភាព បន្ទប់៣០៨B នៃក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ វេលាម៉ោង ៨.៣០ នាទី មានបើកកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង Continue reading “កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់”

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរមណីដ្ឋានសមាហរណ និងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៣រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី អាគារមិត្តភាព បន្ទប់៣០៨B នៃក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ វេលាម៉ោង ៨.៣០ នាទី មានបើកកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង Continue reading “សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរមណីដ្ឋានសមាហរណ និងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម”

ពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-បង់ក្លាដែស

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៣រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាលប្រជុំបន្ទប់ ៦-០៧A ជាន់ទី៦ (អាគារថ្មី) នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី មានបើកកិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេស Continue reading “ពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-បង់ក្លាដែស”