អនុក្រឹត្យលេខ២៧៧ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការកែសម្រួល​មាត្រា២​នៃអនុក្រឹត្យ​លេខ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីប្រាក់បំណាច់​របស់សមាជិក​រាជរដ្ឋាភិបាល​ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ទីប្រឹក្សា ព្រមទាំង​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល​និងកង​កម្លាំង​ប្រដាប់អាវុធ​ចាប់ពី​ថ្នាក់