អនុក្រឹត្យលេខ៣១ អនក្រ.បក ស្តីពីការបំបេញបន្ថែមក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ