អនុក្រឹត្យលេខ២១ អនក្រ.បក ស្តីពីការប្រគល់ភារកិច្ចជូនអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបថែរក្សា និងគ្រប់គ្រង សណ្ឋាគារវីឡាអប្សរា