អនុក្រឹត្យលេខ៦០ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ឃុំ​តាគង់ ចំណុះស្រុក​ម៉ាឡៃ ខេត្តបន្ទាយ​មានជ័យ