អនុក្រឹត្យលេខ៦១ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ឃុំអូបីជាន់ ចំណុះស្រុកអូរជ្រៅ ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ