អនុក្រឹត្យលេខ៤៣ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ក្រុមប្រឹក្សា​រំសាយ​កង​កំលាំងប្រដាប់អាវុធ