អនុក្រឹត្យលេខ​៣៣ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ស្ថាន​អគ្គកុងស៊ុល