អនុក្រឹត្យលេខ២៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​បង្កើត​​គណៈកម្មការ​ទិវា​មហោស្រពអង្គរ​ឆ្នាំ​១៩៩៩-២០០០