អនុក្រឹត្យលេខ២០ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ស្ថាន​ឯកអគ្គ​រាជទូត​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជាប្រចាំ​​សហភាព​មីយ៉ាន់ម៉ា