អនុក្រឹត្យលេខ២១ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ស្ថាន​ឯកអគ្គ​រាជទូត​នៃព្រះរាជាណចក្រ​កម្ពុជាប្រចាំ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ប្រ៊ុយណេ​​ដារូស្សាឡាម