អនុក្រឹត្យលេខ២២ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការរៀបចំ​ឡើង​វិញនូវ​ស្រុក​អន្លង់​វែង​ចំណុះ​ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ