អនុក្រឹត្យ​លេខ​៧៥ អនុក្រ​.បក ស្តីពី​ការផ្ទេរ​វិមាន​រដ្ឋ​ចំការមន​​របស់​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​អោយ​ស្ថិត​នៅក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់​ស្ថាប័ន​ព្រឹទ្ធសភា​ជាតិ​ ស្ថាប័ន​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​នៃអង្គចៅក្រម​ និង​ស្ថាប័ន​នៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ