អនុក្រឹត្យ​លេខ​៧០ អនក្រ​.បក ស្តីពី​ការ​កែសម្រួល​តំបន់​នៃការគ្រប់គ្រង​ធនធាន​ធម្មជាតិ​​ ព្រែក​ទឹកសាប​ក្រុង​ព្រះសីហនុ