អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៥១​ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​កំពង់​ផែ​ស្វយ័ត​ភ្នំពេញ​ ក.ស.ក