អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៤២ អនក្រ​.​បក​ ស្តីពី​ការ​បង្កើត​អគ្គលេខាធិការ​ដ្ឋាន​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ​