អនុក្រឹត្យលេខ​ ២៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើត ស្រុកកំពង់សីលាចំណុះខេត្តកោះកុង