អនុក្រឹត្យលេខ​ ១២ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការដឹកនាំសំរបសំរួលនិងអង្គភាពអនុវត្តគំរោងការស្តារនិងកែលំអអាកាសយានដ្ឋានខេត្តសៀមរាប