អនុក្រឹត្យលេខ ១០ អនក្រ.បក ស្តីពីការអនុវត្តន៍របបសោធននិវត្តន៍ សោធនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារចំពោះយោធិននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ