ល.រ ចំណងជើង តាមក្រសួង/ស្ថាប័ន ទាញយក
1សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតអង្គភាពសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិរបស់កម្មវិធីដើម្បីភាពជាដៃគូប្រទេសក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
2សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ នៅឆ្នាំ២០២២ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
3សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្តាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩រាជរដ្ឋាភិបាល
4សេចក្តីសម្រេចលេខ១៤៨ សសរ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការបង្កើតការិយាល័យតំណាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា នៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូ ខេត្តអុនតារីយ៉ូ ប្រទេសកាណាដាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
5សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី៨ ជុំទី២ នៅខេត្តកំពត ពីថ្ងៃទី២០ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ក្រសួងទេសចរណ៍