ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ប៊ិន ឈិន

ប្រធាន

ឯកឧត្តម គី តិច

អនុប្រធាន

ឯ.ឧ ទួន ស៊ីផាន់

អនុប្រធាន

ឯ.ឧ សុក ផេង

អនុប្រធាន

ឯ.ឧ អឹុម ស៊ីថុល​

អនុប្រធានប្រចាំការនិងជាអគ្គលេខាធិការ

ឯ.ឧ ស៊ា ម៉ៅ

អនុប្រធាន

ឯ.ឧ ហែម ក្រាញ់តូនី

សមាជិក

ឯ.ឧ លី ច័ន្ទតុលា

អនុប្រធាន

ឯ.ឧ អ៊ុំ ប៊ុនធឿន

សមាជិក

ឯ.ឧ លីវ សុវណ្ណា

សមាជិក

ឯ.ឧ មាស បូរ៉ា

សមាជិក

ឯ.ឧ សួន វិសាល

សមាជិក

ឯ.ឧ សេង រ៉ុន

សមាជិក

ឯ.ឧ ឃាង សេង

សមាជិក

ឯ.ឧ ពេជ អង្គ

សមាជិក

ឯ.ឧ រុន ពណ្ណារិទ្ធ

សមាជិក